آسانسور بلاگ

آهن کشی آسانسور و اهمیت آن ۱

آهن کشی آسانسور و اهمیت آن

وقتی با کارفرما صحبت از آهن کشی آسانسور می شود اولین سوالی که از شما می پرسد این است آیا جوشکار ما نمی تواند این کار را انجام دهد؟! اصلا چه لزومی دارد که...

۰

روغن ریل آسانسور

همانطور که می دانید در صورتی که کابین و کادر وزنه از کفشک های لغزشی استفاده نمایند آنگاه ریل های راهنما نیازمند این هستند که به طور مرتب روغن کاری شوند. مناسب ترین روغنی...

آسانسور چگونه عمل می کند؟ ۶

آسانسور چگونه عمل می کند؟

حرکت آسانسور به دو روش انجام می گیرد : آسانسور با رانش مثبت Positive Service Lift: که با زنجیر یا طناب فولادی آویزان شده و نیروی رانشی بطریقی از اصطحکاک به آن وارد می...

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی ۰

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی که شامل ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر و غیره می باشد: ۱- سیم بکسلهای متصل به کابین و وزنه تعادل می بایستی حتما از جنس...

ایمنی ریل های راهنما و وزنه تعادل آسانسور ۱

ایمنی ریل های راهنما و وزنه تعادل آسانسور

۱- کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت، هدایت شوند . ۲- توان و استحکام ریل ها، متعلقات و اتصالات آنها باید جهت تحمل نیروهای ناشی از...

error: Content is protected !!