پیش ثبت نام در کلاس های آموزشی آسانسور

build-business 2

فرم پیش ثبت نام کلاس های آموزشی آسانسور:

    جهت استفاده از خوابگاه هزینه ای از شما دریافت نخواهد شد و با همان مبلغ 900/000 تومانی که بابت کلاس پرداخت می کنید، استفاده از خوابگاه نیز برای شما مقدور می باشد. شرایط خوابگاه به صورت سوئیت کامل همراه با سرویس بهداشتی و حمام، کولر، بخاری، تلویزیون و ... می باشد
  • قیمت: 0 تومان

در صورتی که پس از پیش پرداخت، تصمیم تان جهت شرکت در کلاس عوض شد مبلغ مورد نظر عودت داده خواهد شد. جهت اطمینان می توانید با این شماره ها تماس حاصل نمایید:

۰۹۱۱۲۱۲۴۰۶۳ – ۰۱۱۳۵۶۵۰۱۲۲ – ۰۱۱۳۵۶۵۰۱۱۸