بایگانی برچسب برای آموزش آهنکشی آسانسور

آهن کشی آسانسور و اهمیت آن

وقتی با کارفرما صحبت از آهن کشی آسانسور می شود اولین سوالی که از شما می پرسد این است آیا جوشکار ما نمی تواند این کار را انجام دهد؟! اصلا چه لزومی دارد که شما چهارچوب آسانسور را نصب کنید؟ خودمان جوشکار داریم و اینکار را انجام می دهیم و … در جواب اینگونه کارفرماها باید به عرض برسانم که… ادامه مطلب →

error: Content is protected !!