برچسب: آهربای مغناطیسی آسانسور

سنسور مغناطیسی لچ ۰

سنسورهای مغناطیسی چه کاربردی در صنعت آسانسور دارند؟

شاید برای بسیاری از کسانی که از آسانسور استفاده می کنند این سوال پیش آمده باشد که آسانسور چگونه سر یک طبقه می ایستد؟ آیا وسیله مکانیکی وجود دارد که باعث شناسایی و توقف...

error: Content is protected !!