برچسب: ایمنی سیم بکسل

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی ۰

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی

مقررات ایمنی سیم بکسل ها و ایمنی های مکانیکی که شامل ترمز ایمنی، گاورنر، ضربه گیر و غیره می باشد: ۱- سیم بکسلهای متصل به کابین و وزنه تعادل می بایستی حتما از جنس...

error: Content is protected !!