برچسب: روغن موتور آسانسور

روغن موتور آسانسور ۱۳

برای موتور آسانسور از چه روغنی استفاده کنیم؟

با توجه به اینکه بیشتر آسانسورهای موجود در ایران از موتورهای گیربکسی استفاده می کنند لذا نیازمند این هستند که هر چند مدت (بستگی به میزان استفاده از آسانسوردارد) روغن آنها تعویض شود. روغن...

error: Content is protected !!