برچسب: میزان روشنایی کابین آسانسور

۱

لوکس متر چیست و کاربرد آن در آسانسور چگونه است؟

لوکس متر یا نورسنج از جمله وسایل الکترونیکی هستند که میزان روشنایی یک ناحیه را به تصویر می کشند لوکس معیاری برای شار نوری در هر واحد از یک منطقه است و به طبع...

error: Content is protected !!