برچسب: نحوه عملکرد تابلو فرمان آسانسور

آسانسور چگونه عمل می کند؟ ۶

آسانسور چگونه عمل می کند؟

حرکت آسانسور به دو روش انجام می گیرد : آسانسور با رانش مثبت Positive Service Lift: که با زنجیر یا طناب فولادی آویزان شده و نیروی رانشی بطریقی از اصطحکاک به آن وارد می...

error: Content is protected !!