برچسب: وزنه روکش پلاستیکی

ایمنی ریل های راهنما و وزنه تعادل آسانسور ۱

ایمنی ریل های راهنما و وزنه تعادل آسانسور

۱- کابین و وزنه تعادل بایستی هر کدام به وسیله حداقل دو ریل راهنمای سخت، هدایت شوند . ۲- توان و استحکام ریل ها، متعلقات و اتصالات آنها باید جهت تحمل نیروهای ناشی از...

error: Content is protected !!