برچسب: roomless motor

۱

چرا باید از موتور گیرلس در آسانسور استفاده کرد؟

موتورگیرلس هم گرانتر است، هم اجرای آسانسور با این موتور سخت تر است زیرا معمولا از سیستم تعلیق ۲ به ۱ استفاده می شود و هم اینکه نصابان آسانسور، تخصص کمتری در اجرای این...

error: Content is protected !!